ดูดงบกลาง 3 พันล้านปลุกส่งออก

ยันพลิกสถานการณ์กลับมาบวก ขอเวลา 3 เดือนเดินหน้า 5 มาตรการ

นางพรทิวา นาคาศัย รมว.พาณิชย์ เปิดเผยหลังเป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการ (เวิร์กช็อป) ด้านธุรกิจส่งออกกับภาคเอกชนกลุ่มสินค้า และบริการ 200 รายว่า กระทรวงพาณิชย์จัดทำ 5 มาตรการเร่งด่วนกระตุ้นการส่งออกปี 52 และของบกลางกระตุ้นเศรษฐกิจ 3,000 ล้านบาท เพื่อมาใช้ดำเนินโครงการส่งเสริมและผลักดันการส่งออกไทยให้กลับมาขยายตัว 3-5% หรือสร้างรายได้ส่งออกเป็น 6.18 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 180,000 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มจากเดิมที่คาดว่าการส่งออกจะติดลบไม่ต่ำกว่า 2 หลัก

ที่ผ่านมาหลาย ๆ สำนักประเมินกันว่าการส่งออกในปีนี้ จะขยายตัวติดลบ และบ้างก็ว่าจะติดลบสูงเป็นตัวเลขสองหลัก ขณะที่เราเองก็คาดการณ์ไว้มองว่าตัวเลขจะติดลบ หากไม่ได้ออกมาตรการกระตุ้นเลย ซึ่งการออกมาตรการขับเคลื่อนครั้งนี้ จะช่วยกระตุ้นการส่งออกได้มาก และเป็นหนึ่งในกลไกที่กระทรวงพาณิชย์ ใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ เพิ่มจากกลไกกระตุ้นภายในซึ่งกระทรวงจะของบกลางอีก 9,200 ล้านบาท ให้เห็นผลได้ใน 3 เดือน

นางพรทิวา กล่าวว่า 5 มารที่กระ ทรวงพาณิชย์จะดำเนินการนั้น เป็นมาตรการที่ได้หารือร่วมกับภาคเอกชนทั้งสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย และสมาคมที่เกี่ยวข้องทั้งสินค้าและบริการ ครอบคลุมเกือบ 100% ของผู้ส่งออก ซึ่งทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่าหากมีมาตรการเช่นนี้ออกมา จะช่วยเสริมให้การส่งออกของไทยขยายตัวได้ตามเป้า

ประกอบด้วย 5 มาตรการ ได้แก่ มาตรการกระตุ้นสินค้า ที่สนับสนุนให้พัฒนาสินค้า โดยขอความร่วมมือจากสำนักนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) เพื่อให้ความรู้และแนวทางกับกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ในการพัฒนาสินค้า ขณะที่ภาครัฐจะช่วยพัฒนาการสร้างตราสินค้า (แบรนด์) ควบคู่กับส่งเสริมธุรกิจบริการภายใต้โครงการ สยาม ซูพรีม เซอร์วิส (ทริปเปิลเอส) ซึ่งจะจัดตั้งสถาบันเฉพาะของธุรกิจบริการ ได้แก่ บันเทิง สุขภาพและออกแบบก่อสร้าง รวมไปถึงการผลักดันโครงการครัวไทยสู่ครัวโลกฉบับสมบูรณ์ ที่เน้นทั้งการขยายร้านอาหารไทย และส่งออกวัตถุดิบ เครื่องปรุงอาหารไทย เช่น พืช ผัก ผลไม้ หมู ไก่ อาหารทะเล เครื่องปรุง อารพร้อมรับประทาน ไป ทั่วโลก

ต่อมาเป็นมาตรการราคา ต้นทุนสินค้า และสภาพคล่อง ที่รัฐจะช่วยดูแลเรื่องภาษีวัตถุดิบของธุรกิจนำเข้า โดยเตรียมหารือกระทรวงการคลังเพื่อหามาตรการดูแล ส่วนการเพิ่มสภาพคล่องได้ ประสานให้ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) ออกวงเงินกู้ 10,000 ล้านบาท ช่วยธุรกิจส่งออก รวมทั้งตั้งกองทุนประกันการส่งออกเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านการชำระเงินจากผู้ซื้อหรือธนาคารผู้ซื้อในต่างประเทศอีก 5,000 ล้านบาท

รมว.พาณิชย์ กล่าวต่อว่า มาตรการด้านการตลาด จะรักษาตลาดเก่าให้เข้มแข็ง โดยเน้นสร้างความสัมพันธ์กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ผ่านโครงการ ไทยแลนด์ เบสท์ เฟรนด์ เชิญกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ทุกกลุ่มธุรกิจมาเป็นแขกพิเศษของรัฐบาลไทย และมอบเกียรติบัตร สิทธิประโยชน์ทางการค้า.

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด