ขสทบ.เผยยอดชำระภาษีรถผ่านเน็ตเพิ่ม ขยายไปถึงตรอ.

นายชัยรัตน์ สงวนชื่อ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยถึงผลการดำเนินการของ บริการชำระภาษีรถผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ที่เปิดให้บริการรับชำระภาษีรถประจำปีผ่านระบบอินเทอร์เน็ตด้วยวิธี หักบัญชีเงินฝากธนาคาร หักวงเงินบัตรเครดิต หรือพิมพ์เอกสารไปชำระยังธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ มาตั้งแต่ เดือนเมษายน 2551 ปรากฏว่า มีเจ้าของรถสนใจสมัครใช้บริการกว่า 14,000 ราย จัดเก็บภาษีรถได้เกือบ 7 ล้านบาท โดยขณะนี้ อยู่ระหว่างการจัดทำระบบเชื่อมโยงข้อมูลผลการตรวจสภาพรถ เพื่อให้บริการครอบคลุมถึงรถ ที่อยู่ในข่ายต้องตรวจสภาพกับ ตรอ. ด้วย คาดว่าจะดำเนินการได้ภายในปี 2552 นี้

นายชัยรัตน์ กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบก เปิดให้บริการรับชำระภาษีประจำปีผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เจ้าของรถในการที่ไมต้องเดินทางมาชำระภาษีรถยังกรมการขนส่งทางบก หรือหน่วยให้บริการรับชำระภาษีรถ เพียงสมัครใช้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ www.dlte-serv.in.th ก็สามารถชำระภาษีรถได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยระยะแรกเปิดให้บริการเฉพาะรถที่ไม่อยู่ในข่ายต้องตรวจสภาพกับตรอ. ได้แก่รถเก๋ง รถปิคอัพ รถตู้ อายุการใช้งานไม่เกิน 7 ปี และรถจักรยานยนต์ อายุการใช้งานไม่เกิน 5 ปี ซึ่งปรากฏว่า ระหว่างเดือนเมษายน 2551-ธันวาคม 2551 มีเจ้าของรถสนใจสมัครใช้บริการรวมทั้งสิ้น 14,021 ราย หรือเฉลี่ย เดือนละกว่า 1,000 ราย จัดเก็บภาษีรถได้ทั้งสิ้น 6,823,900 บาท เฉพาะเดือนธันวาคม 2551 ที่ผ่านมา มีผู้ใช้บริการ จำนวน 939 ราย จัดเก็บภาษีรถได้ จำนวน 767,254 บาท

ขณะนี้ กรมการขนส่งทางบก อยู่ระหว่างจัดทำระบบเชื่อมโยงข้อมูลผลการตรวจสภาพรถ เพื่อให้บริการครอบคลุถึงรถที่อยู่ในข่ายต้องตรวจสภาพกับตรอ. ด้วย โดยหากการเชื่อมโยงข้อมูลเสร็จสมบูรณ์ เจ้าของรถที่อยู่ในข่ายต้องตรวจสภาพกับตรอ. จะสามารถตรวจสภาพรถพร้อมชำระภาษีรถผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ ณ ตรอ. ที่มีความพร้อม ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ ภายในปี 2552 นี้

เจ้าของรถที่สนใจใช้บริการชำระภาษีรถผ่านระบบอินเทอร์เน็ต สามารถศึกษารายละเอียด การใช้บริการได้ทางเว็บไซต์ www.dlte-serv.in.th หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2272-5498 ในเวลาราชการ

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด