แบรนด์ฟุ้งโต2หลัก เน้นวิจัยตลาด-คุ้มค่า

นางลักขณา ลีละยุทธโยธิน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตเครื่องดื่มซุปไก่สกัด แบรนด์ เปิดเผยว่า ในปีนี้บริษัทได้วางนโยบายการทำตลาด ด้วยการให้ความสำคัญกับการศึกษา วิจัยตลาด และความต้องการของลูกค้าอย่างเข้มข้น ละเอียดรอบคอบมากขึ้นกว่าในอดีต เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ ลูกค้าบางส่วนชะลอการจับจ่ายใช้สอย ดังนั้น จึงต้องนำเสนอให้ได้ว่า สิ่งที่ให้กับลูกค้ามีคุณประโยชน์ และให้ความคุ้มค่าอย่างไร คือจะไม่สามารถทดลองตลาดได้อีกแล้ว ทุกแคมเปญ และสินค้าที่เปิดตัวใหม่ ต้องมีความชัดเจน ถูกที่ถูกเวลา มั่นใจได้ว่าเมื่อเปิดตัวแล้ว จะได้รับการตอบรับที่ดี เพื่อให้เม็ดเงินที่ใช้ไปได้ประโยชน์มากที่สุด

สำหรับภาพรวมตลาดสินค้าเพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะกลุ่มซุปไก่สกัด ที่ผ่านมามีอัตราเติบโตเป็นตัวเลข 2 หลักมาตลอด ซึ่งมองว่าในปีนี้จะยังคงมีอัตราเติบโตเป็นตัวเลข 2 หลักได้เช่นเดิม เนื่องจากลูกค้าให้ความใส่ใจกับสุขภาพเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม นอกจากกิจกรรมการตลาดที่ทำอย่างต่อเนื่อง และใช้งบประมาณเพิ่มตามยอดขายแล้ว ส่วนของกิจกรรมเพื่อสังคม หรือซีอาร์เอ็ม บริษัทยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องเช่นกัน

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด