กรมการค้าภายในจัดสัมนมามอบความรู้

กรมการค้าภายในจัดสัมนมามอบความรู้
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


นางวัชรี วิมุกตายน อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ในวันนี้ (28 ก.พ.) กรมการค้าภายใน ได้จัดสัมมนา เรื่อง "การรวมธุรกิจ : สร้างความเข้มแข็งหรือการผูกขาด?" เพื่อระดมความคิดเห็นของภาคธุรกิจ นักวิชาการ และผู้ที่สนใจ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางการกำกับดูแล การรวมธุรกิจเพื่อให้การบังคับใช้มาตรา 26 แห่ง พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทั้งนี้ กฎหมายการแข่งขันทางการค้าเป็นกฎหมายที่กำหนดให้มีการกำกับดูแลการรวมธุรกิจ ซึ่งเป็นมาตรการที่ช่วยปกป้องโครงสร้างตลาดไม่ให้เกิดการผูกขาด หรือการแข่งขันในตลาดลดลง ซึ่งในการเปิดเสรีทางการค้า ได้ส่งผลกระทบให้สภาพแวดล้อมทางการค้าที่มีการเปลี่ยนแปลง ผู้ประกอบธุรกิจต่างมีความต้องการขยายตลาด และส่วนแบ่งการตลาด ซึ่งวิธีการหนึ่งที่สามารถดำเนินการได้โดยรวดเร็ว คือ การรวมธุรกิจเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ความมีอำนาจในตลาด โดยผู้ประกอบการธุรกิจรายใหญ่จากต่างประเทศจำนวนไม่น้อยเข้ามาขยายธุรกิจในประเทศ โดยการรวมธุรกิจ หรือการซื้อกิจการของผู้ประกอบธุรกิจภายในประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการธุรกิจรายใหญ่ที่มีอยู่ในประเทศ รวมทั้งผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การกำกับดูแลการรวมธุรกิจ เพื่อป้องกันไม่ให้ตลาดมีการกระจุกตัวสูง ทำให้เกิดการมีอำนาจเหนือตลาด หรือเป็นการรักษาสภาพการแข่งขันในตลาดให้ยังคงมีอยู่ต่อไป

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!