พณ.เผยต่างชาติหอบเงินลงทุนไทย874ล.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา


นายอิทธิพล ช้างหลำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการประกอบธุรกิจคนต่างด้าว ได้อนุญาตให้คนต่างด้าว สามารถประกอบธุรกิจในประเทศไทยได้ จำนวน 18 ราย รวมเงินทุนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 874 ล้านบาท และมีการจ้างงานคนไทยจำนวน 223 คน โดยธุรกิจที่ได้รับอนุญาต ได้แก่ ธุรกิจบริการ มีจำนวน 12 ราย มีเงินลงทุนจำนวน 815 ล้านบาท รองลงมา บริการทางการเงิน เกี่ยวกับหลักทรัพย์ บริการแฟคตอริ่ง บริการให้เช่าซื้อและให้เช่าแบบลีสซิ่ง ธุรกิจสำนักงานผู้แทนมี 4 ราย มีเงินลงทุน 12 ล้านบาท ส่วนใหญ่จะเป็นการรายงานความเคลื่อนไหวทางธุรกิจเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การตลาด ตลอดจนความต้องการใช้สินค้าและบริการต่างๆ ในประเทศไทย ให้ทางสำนักงานใหญ่ทราบ และธุรกิจค้าส่ง มีเงินลงทุนจำนวน 47 ล้านบาท ทั้งนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้มีการดำเนินการตามมาตรการผ่อนผันการขออนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และความเป็นอยู่ของประชาชน (กศอ.) โดยปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและผ่อนผันในการยื่นเอกสารหลักฐาน รวมทั้งเร่งรัดในการพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจ

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!