ทางหลวงสร้างทางเชื่อมไปท่าเรือเชียงแสน

ทางหลวงสร้างทางเชื่อมไปท่าเรือเชียงแสน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ให้รายละเอียดว่า กรมทางหลวงชนบท ได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนสายเชื่อมทางหลวงหมายเลข 1129 – ทางหลวงหมายเลข 1098 อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร ซึ่งจะช่วยพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ระบบการบริหารจัดการขนส่ง ให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ เพื่อเชื่อมโยงจากแหล่งการผลิตไปสู่ตลาดการค้า และท่าเทียบเรือเชียงแสนแห่งที่ 2 รวมทั้ง ลดต้นทุนในทุกขั้นตอนของการกระจายสินค้า เพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า อีกทั้งเป็นการขยายโครงข่ายคมนาคมให้สมบูรณ์ทั่วถึง ทำให้สามารถเดินทางได้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยยิ่งขึ้น ซึ่งขณะนี้โครงการฯ อยู่ระหว่างขั้นตอนการก่อสร้างคันทางและระบบระบายน้ำ รวมทั้งการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 แท่ง โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 809 ล้านบาท โดยคาดว่า จะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณปี 2557

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!