ธปท.ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่คนน้ำท่วม

ธปท.ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่คนน้ำท่วม
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ ผู้ช่วยผู้ว่าการสายตลาดการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่าทาง ธปท. ได้ออกประกาศให้ความช่วยเหลือทางการเงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำ แก่ผู้ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในปี 2554 วงเงิน 300,000 ล้านบาท ผ่านทางธนาคารพาณิชย์ สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ และทางสถาบันทางการเงินเฉพาะกิจของรัฐทั้ง 6 แห่ง โดยผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ในการขอสินเชื่อคือ ผู้ประกอบการ SME และบุคคลธรรมดาที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม โดยต้องอยู่ในเขตพื้นที่ ที่มีการประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติ สำหรับสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ มีระยะเวลาการช่วยเหลือไม่เกิน 5 ปี วงเงินในการให้การช่วยเหลือ SME รายละ ไม่เกิน 30 ล้านบาท และบุคคลธรรมดา รายละไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยอัตราดอกเบี้ยที่ทางสถาบันการเงินคิดจากลูกค้านั้น ต้องไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี เนื่องจากทาง ธปท. คิดอัตราดอกเบี้ยจากสถาบันการเงินอยู่ที่ร้อยละ 0.01 ต่อปี โดยสถาบันการเงินจะต้องยื่นคำร้องขอกู้ยืมต่อ ธปท.ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 2556อย่างไรก็ตาม ทั้งนี้หากพบว่า การพิจารณาการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำของสถาบันการเงินรายใดผิดเงื่อนไข จะต้องถูกปรับร้อยละ 10 ของวงเงินที่ผิดเงื่อนไข

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!