นายกฯพร้อมคณะถึงอยุธยาประชุมแผนป้องนิคมฯ

นายกฯพร้อมคณะถึงอยุธยาประชุมแผนป้องนิคมฯ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานราชการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน (กยน.) ได้เดินทางมาถึงศูนย์ศิลปาชีพส่งออกบางไทร อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา แล้ว เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปแผนงานโครงการป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ปลายน้ำตอนบน และรับฟังผลการประชุมแผนงานโครงการป้องกันน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรม จากผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่ประสบอุทกภัยเมื่อปีที่ผ่านมา โดยมีข้าราชการ ประชาชน เยาวชน ตัวแทนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น มีทั้งการชูแผ่นป้ายแสดงการต้อนรับที่ได้เดินทางมาติดตามการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พร้อมทั้งแผ่นป้ายให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ได้รับมอบปลาตะเพียนสาน ซึ่งเป็นสัญญาลักษณ์ของ จ.พระนครศรีอยุธยา จากพลายพันล้าน และรับธงงานเอ็กซ์โป 2020 อุยธยา ไทยแลนด์ จากพลายงาทอง และ พลายคชราช ซึ่งเป็นช้าง 3 เชือก ที่จังหวัดจัดไว้ให้การต้อนรับ ขณะที่ตำรวจมีการวางกำลังดูแลรักษาความปลอดภัยพื้นที่บริเวณโดยรอบ อย่างไรก็ตามหลังจากนี้ นายกรัฐมนตรี ยังคงมีอีกหลายภารกิจในการตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการน้ำ และแนวทางการป้องกันนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา  นายกฯ สวมชุดไหมตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูปลพบุรี บรรยากาศในวันที่ 4 ของการลงพื้นที่ติดตามแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี โดยในช่วงเช้าวันนี้ นายกรัฐมนตรี สวมชุดผ้าไหมสีฟ้า เดินทางมายังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ หรือ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ ซึ่งได้ตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 9 รูป พร้อมกับบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทั้งนี้ บรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่น โดยประชาชนที่เข้าร่วมงาน แต่งชุดไทยกันทั้งเมือง เนื่องในวันนี้ถือเป็นงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี ระหว่างวันที่ 16 - 22 ก.พ.จากนั้น นายกรัฐมนตรี ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์สร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงาน ภายใน อ.เมือง จ.ลพบุรี ก่อนเดินทางเข้า จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปแผนงานโครงการป้องกันพื้นที่ปลายน้ำตอนบน พร้อมกับรับฟังผลการประชุมแผนงานโครงการป้องกันน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมจากผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร โดยในช่วงบ่าย นายกรัฐมนตรีและคณะ จะเดินทางไปยังนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อตรวจเยี่ยมโครงการป้องกันอุทกภัยรอบพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ก่อนเดินทางไปยัง อ.บางบาล เพื่อไปเยี่ยมการปรับปรุงประตูระบายน้ำและการเตรียมพื้นที่รองรับน้ำนอง และในช่วงเย็นนายกรัฐมนตรี จะเดินทางไปตรวจเยี่ยมการบูรณะพื้นที่โบราณสถาน ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยที่ผ่านมา นายกฯลงพื้นที่รองรับน้ำเขาสามร้อยยอดน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และคณะ ได้เดินทางตรวจดูติดตามงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ เขาสามร้อยยอด ภายในศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร อ.เมือง จ.ลพบุรี ที่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ปรับปรุงและขุดเป็นบึงกว้าง 300 เมตร ยาว 188 เมตร ลึก 3.50 เมตร เพื่อเป็นแก้มลิง รองรับน้ำในพื้นที่ จ.ลพบุรี โดยสามารถรองรับน้ำได้ 150,000 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งหลังจากนี้จะมีโครงการต่อเนื่อง โดยการขุดลอกขยายแหล่งน้ำเดิม พร้อมก่อสร้างบานประตูเพื่อรองรับน้ำในฤดูน้ำหลาก รวมถึง เตรียมสร้างโรงสูบน้ำและติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ วางท่อความยาว 1,535 เมตร เพื่อนำน้ำไปใช้ในการผลิตน้ำประปา และเพื่อการเกษตรในพื้นที่ จ.ลพบุรี นายกฯตรวจแผนป้องกันน้ำท่วมนิคมบางปะอินหลังการรับฟังการบรรยายสรุปแผนงาน โครงการป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ปลายน้ำตอนบน และการประชุมแผนงานโครงการป้องกันน้ำท่วม ที่นิคมอุตสาหกรรมจากผู้ประกอบการ ภาคอุตสาหกรรมแล้ว น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ได้เดินทางมายังนิคมอุตสาหกรรมบางประอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อตรวจเยี่ยมโครงการป้องกันอุทกภัยรอบพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ที่บริเวณจุดเริ่มต้นงานกำแพงป้องกันน้ำท่วม จากเดิมที่มีแนวป้องกันสูง 4 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง แต่ไม่สามารถป้องกันอุทกภัยที่ผ่านมาได้ ทำให้มีการเสริมแนวป้องกันเป็นความสูง 4.40 เมตร และเพิ่มแนวคอนกรีตด้านบนอีก 1.60 เมตร รวมความสูงทั้งหมด 6 เมตร โดยมีฐานกว้างประมาณ 9.40 เมตร รวมความยาวรอบนิคมอุตสาหกรรม 11 กิโลเมตร พร้อมกับการรับฟังการรายงานดำเนินการโครงการ และได้มีการเซ็นสัญญา ตรวจการก่อสร้างดังกล่าว โดยบรรยากาศที่ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ยังคงมีประชาชน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพนักงานโรงงานบริษัทที่อยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรม มาให้การต้อนรับ นายกรัฐมนตรีอย่างคึกคัก นายกฯ ตรวจเยี่ยม แก้มลิงบางบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เดินทางมาติดตามแผนการดำเนินงานและความก้าวหน้า แนวทางแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ปลายน้ำ ในโครงการจัดทำแก้มลิงบางบาล เพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีพื้นที่รองรับน้ำประมาณ 27,450 ล้านไร่ เป็นพื้นที่ของชาวบ้าน โดยเป็นโครงการนำร่องให้กักเก็บน้ำได้ประมาณ 29 ล้านลูกบาศก์เมตร ก่อนเพื่อรองรับน้ำในฤดูน้ำหลากนี้ พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวขอบคุณชาวบ้านที่เสียสละ และรู้สึกประทับใจในน้ำใจ ที่ทำเพื่อประเทศ ให้พื้นที่ในการทำแก้มลิงรองรับน้ำ เพื่อพยุงภาพรวมไม่ให้เกิดผลกระทบ ทั้งนี้ ยังฝากไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ดูแลประชาชนให้ดี เพื่อให้วิถีชีวิตของประชาชนดำรงต่อไปได้  นายกฯ ประชุมผู้ประกอบการนิคมฯ อยุธยา แผนชะลอน้ำน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการประชุมชี้แจงแผนการชะลอน้ำร่วมกับผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ว่า โดยส่วนใหญ่เข้าใจ และยังไม่ย้ายฐานการผลิตออกจากประเทศไทย และขณะเดียวกัน ได้มีการเสนอแผนรองรับน้ำ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ พร้อมกันนี้ ยังมีการพูดคุยถึงกำหนดการให้วงเงินสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้แก่ผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมเพื่อใช้ในการพัฒนาการสร้างแนวคันกั้นน้ำ ส่วนการป้องกันอุทกภัยของ จ.พระนครศรีอยุธยา นั้น มีแผนทำพนังกั้นน้ำรอบตัวเมือง และยกระดับพื้นถนนให้เป็นแนวคันกั้นน้ำ ขณะเดียวกันได้ใช้โอกาสในการเยือนประเทศญี่ปุ่น ชี้แจงเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ นายกฯไฟเขียวขุดคลองโบราณอยุธยาน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางติดตามภาพรวมการบูรณะโบราณสถานในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ภายในวัดไชยวัฒนาราม ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในปีที่ผ่านมา โดยทาง อธิบดีกรมศิลปากร ได้รายงานการฟื้นฟูการบูรณะโบราณสถาน ว่าขณะนี้ได้เร่งบูรณะให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แต่ยังมีปัญหาเรื่องของพื้นดินที่ยังมีความอ่อนตัว พร้อมทั้งเสนอให้สร้างแนวคันกั้นน้ำรอบโบราณสถานให้มีความแข็งแรง รวมถึงการขุดลอกคูคลองที่ถูกทับถม ให้เป็นพื้นที่ระบายน้ำ และพื้นที่พักน้ำ ซึ่งนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการรับฟังรายงานว่า เห็นด้วยกับการขุดลอกคูคลองโบราณให้เป็นพื้นที่ระบายน้ำ ซึ่งได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับผิดชอบ เรื่องการขุดลอกคูคลอง แต่ไม่เห็นด้วยในการใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่พักน้ำเพราะเสี่ยงเกินไป ซึ่งแนวทางที่เห็นตรงกับคณะกรรมการวางระบบการบริหารจัดการน้ำ หรือ กยน.คือ การสร้างแนวคันกั้นน้ำรอบเกาะเมือง และมอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมือง และ กยน. ศึกษาแนวทางดังกล่าวเพื่อให้ดำเนินการต่อไป นายกฯร่วมงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลกหลังจากที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เสร็จสิ้นภารกิจ ในการติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ต้นน้ำกลางน้ำ และปลายน้ำ นายกรัฐมนตรี และคณะได้เดินทางมาร่วมงาน ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการเป็นมรดกโลกของ จ.พระนครศรีอยุธยา และงานกาชาดประจำปี 2554 ที่จะจัดขึ้นในเดือน ธ.ค.ที่ผ่านมาแต่ต้องเลื่อนเนื่องจากเหตุอุทกภัย โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-19 ก.พ. ที่วัดหลังคาขาว บริเวณบึงพระรามภายในอุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา โดย นายกรัฐมนตรี ได้เดินชมงาน ตลาดย้อนยุค และร่วมรับประทานอาหารเย็นในงานดังกล่าว ซึ่งบรรยากาศภายในงานมีการแสดงแสง สี เสียง รวมถึงการซื้อขายอาหารด้วยเงินพดด้วงซึ่งมีประชาชนภายใน จ.พระนครศรีอยุธยา ได้เดินทางมาร่วมงานดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!