เติ้งค้านปิดดอนเมือง

นายบรรหาร ศิลปอาชา อดีตหัวหน้าพรรคชาติไทย เปิดเผยว่า ตนไม่เห็นด้วยกับแนวคิดที่จะปิดท่าอากาศยานกรุงเทพ ดอนเมือง และไปใช้ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพียงแห่งเดียว ตนจะคัดค้านเรื่องนี้อย่างเต็มที่ เพราะในต่างประเทศมีสนามบิน 2 แห่งในเมืองเดียวกัน โดยแยกเป็นสนามบินภายในประเทศ และสนามบินระหว่างประเทศ ดังนั้น ควรย้ายสายการบินภายในประเทศบางส่วนมาอยู่ที่ท่าอากาศยานกรุงเทพ เพื่อจะได้เกิดความสะดวกขึ้น

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด