ธุรกิจ11ประเภทไม่พร้อมแข่งขันภายใต้AEC

ธุรกิจ11ประเภทไม่พร้อมแข่งขันภายใต้AEC
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


นายอัทธ์ พิศาลวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยผลสำรวจความพร้อมและความเข้าใจของภาคการผลิตและภาคบริการไทย ต่อการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี 2554 พบว่า กลุ่มตัวอย่างจากผู้ประกอบธุรกิจ 11 ประเภท แยกเป็นผู้ประกอบธุรกิจ SME ร้อยละ 57.5 ยังไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในขณะที่ผู้ประกอบการรายใหญ่ ร้อยละ 12.3 ยังไม่มีความเข้าใจ และภาคเกษตรกรยังไม่มีความเข้าใจสูงถึงร้อยละ 76.4 ทั้งนี้ เป็นเพราะการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารยังน้อย และไม่เข้าถึง รวมทั้งเนื้อหาเป็นเชิงวิชาการ เข้าใจยาก ฉะนั้นจึงควรมีการอบรมกลุ่มย่อย และเผยแพร่ข้อมูลทุกรูปแบบ ซึ่งโดยสรุป ผู้ประกอบธุรกิจ 11 ประเภท ยังไม่มีความพร้อมที่จะแข่งขันภายใต้ AEC ร้อยละ 73.3

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!