ออมสิน ลดดอกเบี้ยเงินฝาก-เงินกู้

ออมสิน ลดดอกเบี้ยเงินฝาก-เงินกู้
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


นายเลอศักดิ์ จุลเทศ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารฯ ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำทุกประเภทลง ร้อยละ0.12 ต่อปี เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. โดย เงินฝากประจำ 3 เดือนปรับลดตามวงเงินฝากจากร้อยละ 2.25 - 2.60 ต่อปี เป็นร้อยละ 2.13 - 2.48 ต่อปี เงินฝากประจำ 6 เดือน ปรับลดตามวงเงินฝากจากร้อยละ 2.50 - 2.80 ต่อปี เป็นร้อยละ 2.38 - 2.68 ต่อปี ส่วนเงินฝากประจำ 12 เดือน ปรับลดตามวงเงินฝากเช่นกัน จากร้อยละ 2.90 - 3.25 ต่อปี เป็นร้อยละ 2.78 - 3.13 ต่อปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นไป               ขณะเดียวกัน ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ย เงินฝากประจำ 24 M Plus จากเดิมคิดตามวงเงินฝากร้อยละ 3.25 - 3.60 ต่อปี เป็นร้อยละ 3.13 -3.48 ต่อปี เงินฝากประจำ 36 M Plus ปรับลดตามวงเงินฝากจากร้อยละ 3.75 - 3.80 ต่อปี เป็นร้อยละ 3.63 - 3.68 ต่อปี และ เงินฝากประจำรายเดือนยกเว้นภาษี ปรับลดลงจากร้อยละ 3.60 ต่อปี เป็นร้อยละ 3.48 ต่อปี               ส่วนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ธนาคารฯ ได้กำหนดให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกับระบบธนาคารพาณิชย์ โดยปรับลดลงร้อยละ 0.125 - 0.25 ต่อปีโดย ดอกเบี้ยเงินกู้ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (MOR) ปรับลดจากร้อยละ 7.50 ต่อปี เป็นร้อยละ 7.375 ต่อปี และ ดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี (MRR) ปรับลดจากร้อยละ 8.00 ต่อปี ลงมาอยู่ที่ร้อยละ 7.75 ต่อปี               นอกจากนี้ ผอ.ธนาคารออมสิน กล่าวเพิ่มว่า การปรับลดอัตราดอกเบี้ยในครั้งนี้ เป็นการเพิ่มทางเลือกให้แก่ลูกค้าและประชาชนทั่วไป โดยธนาคารออมสินยังคงดำเนินการภายใต้ภารกิจสำคัญคือการสนับสนุนภาคการออม ขณะเดียวกันยังเอื้อต่อภาคประชาชนในการเข้าถึงแหล่งทุนที่มีต้นทุนไม่สูง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้มีความแข็งแกร่งอย่างยั่งยืน

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ ดอกเบี้ยเงินฝาก