จันทร์ฉาย วิสุทธิแพทย์

โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แต่งตั้ง จันทร์ฉาย วิสุทธิแพทย์ เป็น ผู้จัดการฝ่ายขาย มีประสบการณ์การทำงานกับธุรกิจโรงแรมมากกว่า 10 ปี ก่อนหน้านี้เคยเป็นผู้จัดการฝ่ายขายที่เครือโรงแรมคันทารี เบย์

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด