กรุงไทยออกหนังสือรับรองนิติบุคคลผ่านทุกสาขา

กรุงไทยออกหนังสือรับรองนิติบุคคลผ่านทุกสาขา
INN News

สนับสนุนเนื้อหา


นางศรีประภา พริ้งพงษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจภาครัฐ  ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ร่วมกันพัฒนาบริการออกหนังสือรับรองนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านธนาคาร (e-Certificate) ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ในการให้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนนิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดาที่ต้องการขอหนังสือรับรองนิติบุคคล รวมทั้ง ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยสามารถยื่นขอและรับหนังสือรับรองได้ทันทีที่สาขาของธนาคาร กรุงไทยทั่วประเทศ ทั้งนี้ ธนาคารได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบ Cash Management เพื่อเพิ่มช่องทางในการให้บริการสำหรับผู้ที่ต้องการขอหนังสือรับรองนิติบุคคล โดยนอกเหนือจากช่องทางที่ลูกค้าต้องเดินทางไปขอรับหนังสือรับรองที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ ให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ ( EMS ) หรือ พนักงานส่งเอกสาร (DEB Express Service) แล้ว ลูกค้ายังสามารถขอหนังสือรับรองผ่านสาขาของธนาคารกรุงไทยที่มีอยู่ กว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2555 เป็นต้นไปนางศรีประภา กล่าวเพิ่มเติมว่า ลูกค้าสามารถใช้บริการได้ 2 ช่องทาง คือ ยื่นผ่านระบบ e-Certificate ทางเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่ www.dbd.go.th  และพิมพ์ใบแจ้งยอดค่าธรรมเนียม  โดยเลือกชำระเงินผ่าน 3 ช่องทางได้แก่  สาขา  เครื่อง ATM และระบบอินเทอร์เน็ต โดยรับหนังสือรับรองได้ที่สาขาที่ใช้บริการ  ส่วนอีกช่องทางหนึ่ง ลูกค้าสามารถติดต่อขอรับบริการได้โดยตรงที่สาขาของธนาคาร พร้อมรอรับหนังสือรับรองได้ภายใน 15 นาที โดยธนาคารคิดค่าบริการการออกหนังสือรับรองนิติบุคคลฉบับละ 150 บาท