มท.ชงครม.ร่างดัดแปลงอาคารรับดินไหว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ ซึ่งมี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน จะเริ่มในเวลา 08.00 น. ซึ่งเร็วกว่าปกติ 1 ช.ม. สำหรับวาระการประชุมที่น่าสนใจ เช่น กระทรวงมหาดไทย เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างกฎกระทรวง ในการกำหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตดัดแปลงอาคาร เพื่อเสริมความมั่งคงแข็งแรง ให้สามารถต้านแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้ ขณะที่กระทรวงคมนาคม เสนอให้ ครม. ทบทวนมติเรื่องการโอนทางหลวงพิเศษ วงแหวนกาญจนาภิเษก ด้านใต้ ช่วง ถ.พระรามที่ 2 - ถ.สุขสวัสดิ์ ซึ่งปัจจุบัน อยู่ในความรับผิดชอบของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย โดยขอให้ทบทวน และยกเลิกมติ ครม. เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2546 ที่เคยอนุมัติให้กรมทางหลวง โอนให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เป็นผู้รับผิดชอบ นอกจากนี้ จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบในหลักการ โอนการบริหารจัดการทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ถ.สายวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร ช่วงกิโลเมตรที่ 31 - 45 กลับมาอยู่ในการดูแลของกรมทางหลวง

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!