กสทช.จัดเสวนาระดมความเห็นโทรคมนาคม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา


ในวันนี้ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ได้จัดงานเสวนาประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำโดยคนต่างด้าว พ.ศ.2554 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และ บางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ โดยมีผู้ร่วมเสวนา อาทิ พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม อาจารย์ ดร.ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง อาจารย์ ดร.พัฒนาพร โกวพัฒนกิจ รศ.สุธรรม อยู่ในธรรม ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ สถาบันประเทศไทยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย โดยมี ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งประเด็นที่น่าจับตามอง ในวันนี้ ก็คือ การประกาศของ กสทช. เรื่องการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการ โดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2554 ขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และ ขัดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายชอบต่างๆหรือไม่

ติดตามSanook! News

ข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่ และร่วมเป็นแฟนเพจเราบน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!