ครม.อนุมัติบ้านหลังแรก 5 ล้านลดภาษีได้ 5 แสน

ครม.อนุมัติบ้านหลังแรก 5 ล้านลดภาษีได้ 5 แสน
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

ครม.อนุมัติโครงการบ้านหลังแรก ราคาไม่เกิน 5 ล้านบาท สามารถนำค่าใช้จ่ายไปหักลดหย่อนภาษีได้ปีละ 100,000 บาท เป็นเวลา 5 ปี รวมเป็น 500,000 บาท มีผล 22 ก.ย.54-31 ธ.ค.55 โดยรัฐบาลจะสูญเสียรายได้ 1,700 ล้านบาท/ปี

นายสาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)วันนี้ได้เห็นชอบมาตรการภาษีบ้านหลังแรกแล้ว โดยกำหนดราคาซื้อบ้านหลังละไม่เกิน 5 ล้านบาท นำมาขอทยอยคืนเงินในการคำนวณภาษี 10% ภายใน 5 ปี เริ่มมาตรการตั้งแต่ 22 ก.ย.54 - 31 ธ.ค.55 

อนึ่ง การซื้อบ้านที่ได้รับสิทธิต้องเป็นซื้อบ้านใหม่ ไม่ใช่บ้านมือสอง หรือบ้านสร้างเอง ขณะนี้มีบ้านในสต็อคที่เข้าข่ายได้รับประโยชน์ประมาณ 9 หมื่นยูนิต

รายละเอียดโครงการบ้านหลังแรก มีดังนี้ 

1. เป็นเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารพร้อมที่ดิน หรือห้องชุดในอาคารชุด เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย ตามจำนวนที่จ่ายจริง ในอัตราไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ แต่ไม่เกิน 500,000 บาท

2. ผู้มีเงินได้มีสิทธิยกเว้นภาษีเป็นจำนวนเท่า ๆ กันในแต่ละปีเป็นเวลา 5 ปีภาษีต่อเนื่องกัน ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่รวมกันแล้วไม่เกิน 500,000 บาท

3. การยกเว้นภาษีจะใช้วิธีการหักค่าลดหย่อน ซึ่งผู้มีเงินได้สามารถเลือกใช้สิทธิ์ครั้งแรกสำหรับเงินได้ในปีที่ได้โอนกรรมสิทธิ์หรือปีถัดไปก็ได้ โดยสามารถหักเป็นค่าลดหย่อนได้ต่อเนื่องกันเป็นเวลา 5 ปี

4. ผู้มีเงินได้ต้องจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ให้แล้วเสร็จ ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2554ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555

5. ผู้มีเงินได้ต้องไม่เคยมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยมาก่อน

6. ผู้มีเงินได้ต้องมีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ที่ซื้อเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปีนับแต่วันที่จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์นั้นต้องไม่เคยผ่านการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์มาก่อนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน