คืนภาษีรถคันแรก ตรวจสอบรุ่น พร้อมดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

คืนภาษีรถคันแรก ตรวจสอบรุ่น พร้อมดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

กรมสรรพสามิต เปิดเผยรายละเอียดรถยนต์ที่ได้รับสิทธิคืนเงินให้กับผู้ซื้อรถคันแรกที่อยู่ในระบบฐานภาษี และภายใต้เงื่อนไขที่รัฐบาลกำหนดไว้ ซึ่งสามารถตรวจสอบรุ่นของรถ และจำนวนเงินที่ได้รับคืนผ่านเว็บไซต์ www.excise.go.th โดยมีรถยนต์ได้รับสิทธิ 1,499 รุ่น โดยรถกระบะเกียร์ธรรมดาได้รับเงินคืนต่ำสุด 8,000 บาท

คำแนะนำสำหรับประชาชนในการคืนเงินสำหรับรถยนต์คันแรก อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม การคืนเงินสำหรับรถยนต์คันแรก

- แบบฟอร์ม คำขอคืนเงินและเงื่อนไขสาหรับรถยนต์คันแรก คลิกที่นี่
- แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมสละสิทธิ์การโอนรถยนต์คันแรกภายใน 5 ปี คลิกที่นี่
- ตัวอย่าง แบบฟอร์ม หนังสือแจ้งผลการได้รับสิทธิจากกรมสรรพสามิต คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดข้อมูลการคืนเงินรถยนต์คันแรก (Excel File)
- รถยนต์นั่ง คลิกที่นี่
- รถยนต์นั่งที่มีกระบะ(Double Cab) คลิกที่นี่
- รถยนต์กระบะ(Pick Up) คลิกที่นี่