รังสิตชี้ขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำก้าวหน้าทำได้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา


นายอนุสรณ์ ธรรมใจ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า การปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำในอัตราก้าวหน้า สามารถทำได้ หากคุมอัตราเงินเฟ้อได้ ซึ่งการขึ้นค่าจ้าง จะช่วยกระตุ้นอำนาจซื้อการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคและการลงทุนให้เพิ่มขึ้น และทำให้แรงงานนอกระบบมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วย แต่การเพิ่มค่าจ้าง จะต้องพิจารณาในหลายมิติ ทั้งความจำเป็นในการดำรงชีวิต ค่าตอบแทนฝีมือการทำงาน และความสามารถในการจ้างงานของนายจ้าง ทั้งนี้มองว่า การขึ้นค่าจ้างในช่วงนี้มีความเหมาะสม เพราะอยู่ในช่วงที่เศรษฐกิจขยายตัว และอัตราการว่างงานต่ำ โดยการปรับขึ้นค่าจ้างเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะมีผลต่อการว่างงานเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.16

อย่างไรก็ตามมองว่า การปรับขึ้นค่าจ้างจะไม่ส่งผลให้ถึงกับขั้นต้องปิดกิจการ แต่ทำให้ต้นทุนปรับเพิ่มขึ้น ภาครัฐควรมีมาตรการดูแลผู้ที่มีผลกระทบ