หนุนผู้ประกอบการไทยใช้เวทีประกวดดีไซน์

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ม.ล.คฑาทอง ทองใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมมูลค่าเพิ่มเพื่อการส่งออก เปิดเผยว่า สำนักส่งเสริมมูลค่าเพิ่มเพื่อการส่งออก กรมส่งเสริมการส่งออก ได้นำงานออกแบบผลิตภัณฑ์ไทย ในการประกวดภายใต้ โครงการ DE-mark ปีนี้ ซึ่งเป็นโครงการประกวดสินค้าไทย ที่มีการออกแบบดีเด่นประจำปี 2554 ที่มีผู้ประกอบการส่งผลงานเข้าร่วมจำนวนมาก และได้คัดเลือกมา 300 ชิ้นงาน เพื่อคัดเลือกไปประกวดโครงการ G-Mark ณ ประเทศญี่ปุ่น อีกทั้ง ยังจะมีการส่งเสริมให้เป็นสินค้าส่งออกที่มีคุณภาพต่อไป โดยการออกแบบผลิตภัณฑ์ในปีนี้มุ่งไปสู่การรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น อาทิ การใช้วัสดุรีไซเคิลและมีขบวนการผลิตที่ลดการใช้พลังงาน

ทั้งนี้ สำหรับการจัดแสดงผลงาน DE-mark เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชม ระหว่างวันที่ 10-14 มิ.ย. นี้ ณ คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (CDC) เลียบทางด่วนรามอินทรา โดยการประกวดแบ่งเป็น 5 กลุ่ม อาทิ เฟอร์นิเจอร์ สินค้าไลฟ์สไตล์ สินค้าอุตสาหกรรม แฟชั่น และ บรรจุภัณฑ์