นายกฯเตรียมเดินทางไปอินเดีย4-6เม.ย.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายกษิต ภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายเกียรติ สิทธีอมร ประธานผู้แทนการค้าไทย และ นายปณิธาน วัฒนายากร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มีกำหนดการเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินเดีย อย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 4-6 เมษายน 2554

โดยวัตถุประสงค์การเยือนครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ระหว่างผู้นำระดับสูงของไทยและอินเดีย เป็นการแสดงถึงความสำคัญที่ไทยให้กับอินเดียอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายมุ่งตะวันตกของไทย ส่งเสริมการขยายความร่วมมือด้านการค้า เพื่อใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ กับกรอบความตกลงด้านการค้าเสรีที่มีอยู่ และเชิญชวนนักธุรกิจอินเดีย ให้มาลงทุนในประเทศไทย พร้อมทั้งเพื่อส่งเสริม ผลักดันความร่วมมือ และการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ โดยเฉพาะด้านการวิจัย และการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ฝ่ายอินเดียมีความเชี่ยวชาญ

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีมี กำหนดการเข้าเยี่ยมคารวะ และพบหารือทวิภาคีกับผู้นำระดับสูงของสาธารณรัฐอินเดีย อาทิ นางประติภา ปาทิล ประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินเดีย นายโมฮัมมัด ฮามิล อันซารี รองประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินเดีย นายมานโนฮัน ซิงค์ นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐอินเดีย และ นาย S.M. Krishna รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศด้วย โดยจะหารือเกี่ยวกับประเด็นที่ไทยและอินเดีย สามารถผลักดัน เพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน ทั้งด้านการเมือง ความมั่นคง การค้าการลงทุน คมนาคม และวัฒนธรรม

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด