พท. จัดสัมมนา ส.ส.-ส.ก.-ส.ข. เขต กทม.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวิชาญ มีนชัยนันท์ รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ในฐานะ ประธานภาค กทม. พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ในวันนี้ พรรคเพื่อไทย จะจัดสัมมนาโดยมีว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาเขต คณะที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ คณะกรรมการบริหารพรรค เพื่อเป็นการกำหนดนโยบาย เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันของคน กทม. นอกจากนี้
ยังมีการศึกษาวิจัยความต้องการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ในการลงพื้นที่กทม. ด้วย เพื่อที่จะนำความคิดมาจัดทำนโยบายหลัก
3 กรอบหลัก อาทิ ความต้องการด้านเศรษฐกิจปากท้อง และความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ ขณะเดียวกัน นายวิชาญ ยังเป็นประธานในการเปิดพิธีสัมมนาในวันนี้ โดยกล่าวว่า การจัดทำนโยบายครั้งนี้จะเป็นวาระเร่งด่วน เพื่อให้คน กทม. ด้วยแนวคิด นโยบายเพื่อไทย กทม. ลงมือทำทันที

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด