มูลค่าซื้อขายหุ้นวันนี้ต่างชาติซื้อ8.2พันล.

              พอร์ตลงทุนตลาดหลักทรัพย์ฯแยกตามประเภทนักลงทุน ณ วันที่ 1 เม.ย. 2554 (หน่วย: ล้านบาท)    นักลงทุน                     ซื้อ                   ขาย                  สุทธิ    สถาบัน                        4,593.13          3,162.18          1,430.94    บัญชีบล.                     4,999.90          4,697.69          302.21    ต่างประเทศ                 15,877.61        7,595.56          8,282.05    ในประเทศ                   22,868.26        32,883.46        -10,015.20      มูลค่าการซื้อขายรวม 48,338.90 ล้านบาท   

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด