พลังงานร่วมเอกชนขนของช่วยผู้ประสบภัยใต้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายแพทย์ วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีมอบเงิน เพื่อจัดซื้อถุงยังชีพและปล่อยขบวนคาราวาน รถบรรทุกถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ โดยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างกลุ่มเชื้อเพลิงธรรมชาติกับบริษัทผู้รับสัมปทานปิโตรเลียมในอ่าวไทย จำนวน 5 บริษัท อาทิ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม และบริษัทเชฟรอน ประเทศไทย สำรวจและผลิตปิโตรเลียม ซึ่งบริจาคเงินรายละ 200,000 บาท รวมเป็น 1,000,000 บาท เพื่อจัดซื้อถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ภาคใต้ จำนวน 3 จังหวัด คือ จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี โดยได้รับการสนับสนุนรถบรรทุก พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงในการขนส่งถุงยังชีพจากกรุงเทพมหานคร ไปยังพื้นที่ผู้ประสบอุทกภัย

อย่างไรก็ตาม การแจกจ่ายถุงยังชีพ จะขนส่ง โดยรถบรรทุก 6 ล้อ จำนวน 2 คัน ซึ่งรถบรรทุกคันแรก จะขนส่งจำนวน 1,800 ถุง เพื่อส่งไปยังจังหวัดชุมพร จำนวน 1,000 ถุง และจังหวัดนครศรีธรรมราชจำนวน 800 ถุง และในคันที่ 2 จะขนส่งจำนวน 1,200 ถุง เพื่อแจกจ่ายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมทั้งสิ้น 3,000 ถุง

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด