พณ.นัดหารือผู้ส่งออกอาหารในภาคใต้1เมย.

พณ.นัดหารือผู้ส่งออกอาหารในภาคใต้1เมย.

พณ.นัดหารือผู้ส่งออกอาหารในภาคใต้1เมย.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ จะหารือร่วมกับผู้ส่งออกสินค้ากลุ่มอาหารในภาคใต้ วันที่ 1 เม.ย. นี้ เพื่อประเมินสถานการณ์ส่งออก เพราะเกรงว่า ปัญหาน้ำท่วมในภาคใต้ จะส่งผล
กระทบต่อตลาดส่งออก ทั้งจำนวนผลผลิต และผู้ประกอบการที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ซึ่งกรมฯ จะหาตลาดส่งออกใหม่ให้ หลังจากสถานการณ์น้ำท่วมผ่านพ้นไปแล้ว

โดยในเบื้องต้น ได้มอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมการส่งออก ในภูมิภาคประจำ จ.สุราษฎร์ธานี สำรวจความเสียหาย และสอบถามความต้องการผู้ประกอบการส่งออกในพื้นที่ 8 จังหวัด ซึ่งพบว่า น้ำท่วมเสียหาย 7 จังหวัด ได้แก่ จ.กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ระนอง ภูเก็ต พังงา และ สุราษฎร์ธานี ส่งผลให้พื้นที่เพาะปลูก เลี้ยงกุ้ง โรงงานผลิต สถานประกอบการได้รับความเสียหายรุนแรง การจราจรถูกตัดขาด ทั้งทางบก ทางเรือ และทางอากาศ ทำให้ไม่สามารถขนส่งสินค้าไปยังโรงงานผลิต - ผู้ซื้อ และผู้บริโภคได้ และมีแนวโน้มว่า อาจจะต้องปิดโรงงานหากน้ำท่วมรุนแรง โดยสินค้าที่ได้รับผลกระทบ เช่น กุ้ง อาหารแช่เย็น แช่แข็ง ยางพารา และผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ผลไม้ ธุรกิจบริการสปา โรงแรม ท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่อง

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด