รถไฟสายใต้หยุดวิ่งแล้วหลังน้ำท่วมราง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางนวลอนงค์ วงษ์จันทร์ หัวหน้ากองประชาสัมพันธ์ ศูนย์ประชาสัมพันธ์และบริการท่องเที่ยว การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ ร.ฟ.ท. ระบุว่า การรถไฟฯ จะหยุดเดินรถไฟเส้นทางภาคใต้ เนื่องจากเส้นทางเสียหายหลายช่วงจากสถานการณ์ฝนตกหนัก ทำให้น้ำท่วมราง หินโรยทางสูญหาย สะพานชำรุด และทางขาด ทำให้ขบวนรถสายใต้ ไม่สามารถเดินขบวนรถผ่านไปได้ โดยเฉพาะใน จ.สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช

ทั้งนี้ ผู้โดยสารที่ไม่ประสงค์จะเดินทาง สามารถติดต่อขอรับเงินค่าโดยสารคืนได้เต็มราคา ที่นายสถานีรถไฟทุกแห่ง ไม่เกิน 15 วัน นับจากวันเดินทาง และขอให้ผู้โดยสารติดตามความคืบหน้า ในการแก้ไขสถานการณ์ทางเว็บไซต์ของการรถไฟฯ ที่ www.railway.co.th หรือ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์สายด่วน 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด