กลุ่มโรงกลั่นเล็งเสนอตั้งคลังสำรองน้ำมัน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ ส.อ.ท. กล่าวว่า กลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม จะเสนอรัฐบาลชุดใหม่ ให้จัดตั้ง คลังสำรองน้ำมันทางยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยง และสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศ เหมือนในต่างประเทศ ที่มีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจแล้ว อาทิ สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น จีน ที่มีการสำรองประมาณ 60-90 วัน โดยวิธีการคือ ให้นำเงินทุนสำรองระหว่างประเทศที่มีอยู่ประมาณ 200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มาสร้างคลังสำรอง และจัดซื้อน้ำมันในช่วงที่ราคาปรับตัวลดลง เพื่อไว้ใช้ในช่วงที่เกิดวิกฤติ อย่างเช่น กรณีของประเทศญี่ปุ่น ที่มีการนำน้ำมันสำรองจากที่มีการสำรอง 70 วัน ลดเหลือ 45 วัน เพื่อนำมาใช้ในช่วงที่เกิดวิกฤติสึนามิในประเทศ ส่วนปริมาณสำรองจะเป็นเท่าไรนั้น จะต้องพิจารณาตามความเหมาะสม

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด