เอกชนชี้ลอยตัวLPGกระทบหนักกว่าดีเซล

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายเจน นำชัยศิริ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สภาอุตสาหกรรม ไม่สนับสนุนการอุดหนุนราคาพลังงานในทุกกรณี โดยในส่วนของกลุ่มอุตสาหกรรม ไม่ได้รับผลกระทบมากนัก หากมีการยกเลิกการอุดหนุนราคาน้ำมันดีเซล และพร้อมที่จะรับผิดชอบกับค่าขนส่งที่สูงขึ้น โดยปัจจุบันต้นทุน
โลจิสติกส์ของไทย อยู่ที่ร้อยละ 17-18 ต่างกับหลายๆ ประเทศ ที่มีต้นทุนเพียง ร้อยละ 7 อย่างไรก็ตาม สำหรับการปล่อยลอยตัวราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือ LPG ในภาคอุตสาหกรรม นั้น น่าจะได้รับผลกระทบมากกว่าการปล่อยตัวราคาน้ำมันดีเซล โดยอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบ คือ อุตสาหกรรมแก้ว กระจก และ เซรามิก ซึ่งเป็นกลุ่มที่ใช้ก๊าซ LPG ปริมาณมาก ซึ่งขณะนี้กำลังหาแนวทางในการช่วยเหลือผู้ประกอบการกลุ่มดังกล่าว

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด