เอกชนแนะรัฐปล่อยราคาน้ำมันตามกลไกตลาด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม เปิดเผยว่า ปัญหาการเมืองในแอฟริกาเหนือ และตะวันออกกลาง รวมไปถึงภัยพิบัติในประเทศญี่ปุ่น ส่งผลวงกว้างกับสถานการณ์ราคาน้ำมันทั่วโลก รวมถึง
ประเทศไทยด้วย ซึ่งควรเตรียมรับสถานการณ์เหล่านี้ โดยเร่งจำกัดนโยบายที่เหมาะสม ชัดเจน และควรจะปล่อยราคาพลังงานให้เป็นไปตามตลาด โดยลดการอุดหนุนและการตรึงราคา ด้วยการใช้เงินกองทุนน้ำมันฯ เพื่อให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจเลือกใช้พลังงานอย่างเหมาะสม

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลควรกำหนดบทบาทของกองทุนน้ำมันฯ ให้ทำหน้าที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาพลังงานระยะยาว โดยทำระบบบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับความผันผวนของราคาน้ำมัน เสนอการจัดตั้งคลังน้ำมันสำรองทางยุทธศาสตร์
และนำเงินกองทุนน้ำมันฯ ออกมาใช้ในสถานการณ์ที่เกิดวิกฤติขาดแคลน

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด