ปิยสวัสดิ์แนะรัฐใช้เงินกองทุนน้ำมัน

ปิยสวัสดิ์แนะรัฐใช้เงินกองทุนน้ำมัน

ปิยสวัสดิ์แนะรัฐใช้เงินกองทุนน้ำมัน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทการบินไทย จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า นโยบายการตรึงราคาน้ำมันดีเซล ไม่เกิน 30 บาทต่อลิตรของรัฐบาล สามารถทำได้ แต่ควรใช้เครื่องมืออื่นเข้ามาช่วยด้วย อาทิ การทำประกันความเสี่ยงล่วงหน้า ด้วยการนำเงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เข้าไปซื้อน้ำมันเก็บไว้ล่วงหน้า เหมือนกับที่ผู้ใช้น้ำมันรายใหญ่ อย่าง การบินไทย ที่ดำเนินการมาแล้ว และยังไม่ปัญหาหารขาดทุน เนื่องจาก ราคาน้ำมันปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ระยะยาวมองว่า รัฐบาลควรปล่อยให้ลอยตัวราคาน้ำมัน เพื่อให้สะท้อนต้นทุนแท้จริงและเป็นไปตามกลไกตลาด รวมทั้ง ทำให้ประชาชนมีการปรับตัวและส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนให้มากขึ้น

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด