พน.เผยมุ่งเน้นพลังงานหมุนเวียนผลิตไฟฟ้า

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

น.พ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อสมดุลพลังงานไฟฟ้าเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยั่งยืน โดยได้มุ่งเน้นในส่วนของการผลิตกระแสไฟฟ้าที่ใช้ในประเทศ กว่า 30,000 เมกะวัตต์ และผลิตจากพลังงานหมุนเวียนถึง 4,549 เมกะวัตต์ โดยมุ่งเน้นระบบการผลิตที่มั่นคง การกระจายไฟฟ้าให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ และการบริหารจัดการ การใช้ไฟฟ้าและได้ประโยชน์ในทุกภาคส่วน โดยมีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานทดแทน ที่สามารถรองรับการผลิตได้ ตั้งแต่ปี 2551-2565 อย่างไรก็ตาม มีการนำพลังงานทดแทน มาผลิตกระแสไฟฟ้ามากขึ้นกว่าปัจจุบัน แต่การจัดการการผลิตและการใช้สมดุลก็เป็นสิ่งสำคัญที่สุด โดยทางกระทรวงพลังงาน ได้ออกมาตรการต่างๆ ในการจัดการพลังงาน แต่ก็อยากเรียกร้องให้ทางภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือน ช่วยกันรณรงค์ในการประหยัดการใช้ไฟฟ้าด้วย

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด