สำนักนโยบายฯเผยดุลบัญชีเดินสะพัด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค กล่าวว่า แม้เศรษฐกิจด้านการผลิตและสวัสดิการในเดือน ก.พ.ปี 2554 มีการปรับตัวดีต่อเนื่องนั้น แต่ภาคอุตสาหกรรม มีการปรับตัวลดลงโดยดูจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ในเดือน ก.พ.ปี 2554 ที่หดตัวร้อยละ 3.4 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าปิโตรเลียม และเครื่องประดับ ในขณะที่ภาคการเกษตร ขยายตัวร้อยละ 2.8 โดยมาจากผลผลิตของข้าว และยางพารา และภาคบริการพบว่า จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ เติบโตต่อเนื่อง โดยขยายตัวร้อยละ 11.8

อย่างไรก็ตาม พบว่า สถานภาพเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ดี โดยในเดือน ก.พ.ปี 2554 ขยายตัวร้อยละ 2.9 และสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP อยู่ที่ 41.9 และถือว่า ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด