พณ.ถกพาสเจอร์ไรส์ขึ้นราคาสัปดาห์หน้า

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางวัชรี วิมุกตายน อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ จะเรียกประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาราคาสินค้า เฉพาะเรื่อง 2 คณะ คือ นม และปุ๋ยเคมี ในสัปดาห์หน้า โดยคาดว่า จะอนุมัติให้ผู้ประกอบการนมสดพาสเจอร์ไรส์บรรจุกล่องขนาดเล็ก ปรับขึ้นราคาไม่เกิน 25 สตางค์ต่อกล่องต่อขวด ส่วนในขนาดใหญ่ จะอนุมัติให้ปรับขึ้นราคาตามสัดส่วน ทั้งนี้ หลังจากมติ ครม. อนุมัติให้ปรับขึ้นราคารับซื้อน้ำนมดิบเพิ่มขึ้นอีก 1 บาท เป็น 18 บาทต่อกิโลกรัม

ส่วนปุ๋ยเคมี จะอนุมัติให้ปรับขึ้นราคาบางสูตร โดยเฉพาะปุ๋ยยูเรีย ที่ขอปรับขึ้นราคามาแล้ว 3 สูตร เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 - 10 แต่อาจไม่อนุมัติให้ปรับราคาตามที่ผู้ประกอบการเสนอมาทั้งหมด เพราะจะกระทบกับต้นทุนเกษตรกรมากเกินไป ในขณะที่สินค้าเหล็กและน้ำมันถั่วเหลือง จะรอดูสถานการณ์ก่อน หลังมาตรการขอความร่วมมือตรึงราคาสินค้าจะสิ้นสุดลง ในวันที่ 31 มี.ค. นี้

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด