คกก.ปาล์มถกซื้อปาล์มดิบต่อหรือไม่30มีค.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ในวันพรุ่งนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) โดยจะมีการพิจารณาว่า จะยังใช้มาตรการรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบจากโรงกลั่น จำนวน 40,000 ตัน ภายในประเทศหรือไม่ เนื่องจากขณะนี้ ปริมาณผลปาล์มดิบเพิ่มขึ้น และน้ำมันปาล์มฝาสีชมพู กำลังในการผลิตของผู้ประกอบการในแต่ละราย สามารถผลิตและกระจายอยู่ในตลาดแล้วกว่า 3,400,000 ลิตร และขณะนี้ โรงสกัดบางราย ได้ผลิตน้ำมันปาล์มลอตปกติเข้าสู่ตลาดแล้ว และเชื่อว่า สถานการณ์น้ำมันปาล์มจะเข้าสู่ภาวะปกติ แต่ราคาจะปรับลดลงหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคณะกรรมการฯ เพราะหากว่าราคาน้ำมันปาล์มดิบในตลาดโลกลดลง ราคาน้ำมันปาล์มภายในประเทศก็ควรจะปรับตัวลดลงด้วย

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ยังกล่าวถึง การนำเงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายจำนวน 1,500 ล้านบาท เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำตาลทรายจาก 22 ล้านกิโลกรัม เป็น 25 ล้านกิโลกรัม ว่า คาดว่าจะใช้เงินเพียง 400 ล้านบาท ในการชดเชยค่าบรรจุถุงให้กับโรงงานผลิต จากราคาถุงละ 75 สตางค์ เป็น 1.40 บาท

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด