ก.คลังสั่งศึกษาแนวทางปรับภาษีสุรา

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายมั่น พัธโนทัย รมช.คลัง เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้กรมสรรพสามิตศึกษาแนวทางการปรับอัตราภาษีสุรา ทั้งสุราขาวและสุราผสม เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อการแข่งขันทางธุรกิจ และสนับสนุนนโยบายลดการบริโภคสุรากลั่น โดยที่ผ่านมายอดจัดเก็บภาษีสรรพสามิตภาษีสุราขาวและสุราผสมมีแนวโมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2553 มีรายได้จากการจัดเก็บภาษีสุราขาว 14,333 ล้านบาท เพิ่มจากปีงบประมาณ 2552 ร้อยละ 3.45 จาก 13,855 ล้านบาท ส่วนสุราผสมมีรายได้ทั้งสิ้น 14,727 ล้านบาท เพิ่มจากปีงบประมาณ 2552 ร้อยละ 35.15 จาก 10,889 ล้านบาท

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด