ก.พลังงานส่งโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซให้ญี่ปุ่น

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

น.พ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า กระทรวงพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. ได้สนองนโยบายของรัฐบาล ที่จะช่วยเหลือเหตุภัยพิบัติประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นพันธมิตรร่วมกันมากกว่า 120 ปี ในการจัดส่งโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซหนอกจอก ไปติดตั้งที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นการชั่วคราว ตามที่ บริษัทผลิตไฟฟ้าโตเกียว หรือ เทปโก ได้ขอความช่วยเหลือ เนื่องจาก โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ฟุกุชิมะ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเทปโก ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่สามารถเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าได้ ส่งผลให้เกิดไฟดับ ดังนั้น กฟผ. จึงให้ญี่ปุ่น ยืมเครื่องกังหันก๊าซโรงไฟฟ้าหนอกจอก ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าปลดออกจากระบบผลิตไฟฟ้าหลักของประเทศ จำนวน 2 โรง ขนาดกำลังการผลิตรวม 244 เมกะวัตต์ โดยให้ยืมเป็นเวลา 3-5 ปี และคาดว่า ระยะเวลาที่โรงไฟฟ้า จะสามารถจ่ายไฟฟ้าให้กับชาวญี่ปุ่นได้ ประมาณเดือน ส.ค. ซึ่งจะช่วยเหลือชาวญี่ปุ่นได้ 240,000 ครัวเรือน

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด