ก.พลังงานเตรียมให้ขายบี3แทนบี2เม.ย.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

น.พ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ก.พลังงาน พร้อมปรับการจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล บี2 เป็น บี3 ในช่วงต้นเดือน เม.ย. นี้ ตามมติคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) ที่ให้
ก.พลังงาน กลับมาจำหน่ายไบโอดีเซล บี3 ได้อีกครั้ง หลังจากปริมาณน้ำมันปาล์มดิบในประเทศเพียงพอ โดยในขณะนี้ ปริมาณสำรองน้ำมันปาล์มดิบเพิ่มสูงขึ้นเป็น 120,000 ตัน และเพียงพอสำหรับการบริโภค หากเปลี่ยนการ
จำหน่ายไบโอดีเซล บี2 เป็น บี3 จะทำให้ปริมาณการใช้น้ำมันปาล์มดิบ เพิ่มขึ้นประมาณ 40,000 ตันต่อวัน

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด