ประสาร แนะ ใช้8แนวทางปฏิรูปประเทศ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายประสาร มฤคพิทักษ์ อดีตสมาชิกวุฒิสภา เปิดเผยถึง ข้อเสนอการปฎิรูปประเทศของคณะกรรมการชุด น.พ.ประเวศ วะสี และ นายอานันท์ ปันยารชุน ว่า พรรคการเมือง ทั้งพรรครัฐบาล พรรคฝ่ายค้าน และพรรคร่วมอื่น ควรน้อมนำเอา 8 ประเด็นปฏิรูปนี้ ไปเป็นเข็มชี้ทิศทาง เพื่อผลิตนโยบายรูปธรรม มานำเสนอต่อประชาชนในฤดูกาลเลือกตั้ง เพราะ 8 ประเด็น ดังกล่าว สังเคราะห์มาจากปัญญาประชาชน ที่ยึดเอาปัญหาประชาชนและความเป็นธรรมเป็นตัวตั้ง มีผลออกมาเป็นการปฏิรูปเชิงโครงสร้าง ทั้งเรื่องที่ดิน ทรัพยากร สิทธิชุมชน และการกระจายอำนาจที่เป็นจริง ไม่ใช่นโยบายประชานิยมแบบฉาบฉวย จึงเป็นของขวัญวิเศษ ที่ประชาชนส่งมอบให้เป็นสมบัติสาธารณะ ที่ใครจะหยิบใช้ก็ได้

ขณะที่ การเลือกตั้งทั่วไปใน 3 เดือน ข้างหน้านั้น สังคมไทยต้องเผชิญกับอำนาจรัฐ อำนาจเงิน และความรุนแรง ที่ส่อเค้าว่า จะก่อเกิดความแตกแยกครั้งใหม่ ที่หนักกว่า 2 ปี ที่ผ่านมา 8 ประเด็นปฏิรูป จึงเป็นผลึกแห่งแนวทางเปลี่ยนผ่านประเทศไทยอย่างสันติ หากทุกพรรคการเมืองสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการรณรงค์เลือกตั้ง ก็จะเป็นบุญของประเทศไทย ที่มีโอกาส มีความหวังต่ออนาคตที่สร้างสรรค์ สงบ และมีสันติสุข อย่างแท้จริง

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด