สศก.ชี้ราคายางพาราขึ้นลงเร็วมีหลายปัจจัย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิชาต จงสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึง สถานการณ์ราคายางแผ่นดิบคุณภาพ 3 ในช่วงเดือนมีนาคม ที่มีการเปลี่ยนแปลงขึ้น - ลงอย่างรวดเร็ว โดยราคามีแนวโน้มลดลงจากเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ซึ่งเป็นราคาสูงที่สุด เฉลี่ยกิโลกรัมละ 170.75 บาท เป็นกิโลกรัมละ 89 บาท ราคา ณ วันที่ 14 มีนาคม 2554 และราคาเพิ่มขึ้นเป็นกิโลกรัมละ 155 บาท ราคา ณ วันที่ 22 มีนาคม 2554 ซึ่งพบว่า สำหรับราคาซื้อขายล่วงหน้ายางแผ่นรมควันชั้น 3 ในตลาดสิงคโปร์ และตลาดโตเกียว เปลี่ยนแปลงขึ้นลงอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกัน โดยสาเหตุมาจาก การเป็นไปตามวัฏจักรของราคายางพารา ซึ่งเป็นสินค้าที่มีการซื้อขายในตลาดซื้อขายล่วงหน้า สถานการณ์ไม่สงบในประเทศลิเบีย และประเทศต่างๆ ในกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง จีนชะลอการส่งมอบยางพารา และการเกิดภัยพิบัติสึนามิในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นประเทศคู่ค้ายางพารารายใหญ่ของไทย

ส่วนสาเหตุราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากไทย ได้ขอความร่วมกับประเทศอินโดนีเซีย และมาเลเซีย ให้ชะลอการทำสัญญาซื้อขายยางพารา ส่งผลทางจิตวิทยาต่อผู้ประกอบการ และผู้เก็งกำไรในตลาดซื้อขายล่วงหน้า และคาดว่ารัฐบาลญี่ปุ่น สามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศได้ในระยะเวลาไม่นาน ซึ่งจะส่งผลให้อุตสาหกรรมยานยนต์ของญี่ปุ่น ฟื้นตัว กลับเข้าสู่ภาวะปกติ

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด