พลังงานเผยการใช้พลังงานกพ.สูงขึ้น

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เปิดเผยถึง สถานการณ์การใช้พลังงานภาพรวม ในเดือน ก.พ. ที่ผ่านมา พบว่า มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือน ม.ค. โดยมีการใช้ในกลุ่มน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 จาก 20.4 ล้านลิตรต่อวัน มาอยู่ที่ 21.3 ล้านลิตรต่อวัน เช่นเดียวกับการใช้ในกลุ่มน้ำมันดีเซลหมุนเร็วเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 จาก 52.4 ล้านลิตรต่อวัน เป็น 53.3 ล้านลิตรต่อวัน และการใช้ก๊าซ NGV เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.8 จาก 5,770 ตันต่อวัน เป็น 6,390 ตันต่อวัน ในขณะที่การใช้ LPG ในเดือน ก.พ. ลดลงร้อยละ 0.8 อยู่ที่ 4.82 แสนตันต่อเดือน

ทั้งนี้การใช้น้ำมันที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากเทศกาลตรุษจีนในช่วงต้นเดือน และมีวันหยุดติดต่อกันในช่วงกลางเดือน ทำให้ประชาชนมีการเดินทางและใช้น้ำมันเพิ่มมากขึ้น รวมถึง นโยบายตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่เกิน 30 บาทต่อลิตร จึงทำให้ความต้องการใช้น้ำมันดีเซลปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด