สศก. เผยไตรมาส1สินค้าเกษตรโตถึง 4.2%

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิชาต จงสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในช่วงไตรมาส 1ของปีนี้ สถานการณ์การผลิต การค้า และราคาสินค้าเกษตร โดยรวมค่อนข้างดี มีอัตราการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ส่วนใหญ่เกิดจากการที่พืชสำคัญ เช่น ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง มีผลผลิตเข้าสู่ตลาดมาก อันเป็นผลเนื่องมาจากความต้องการของตลาดที่ขยายตัว และระดับราคาโดยเฉลี่ยค่อนข้างสูง ในระยะที่ผ่านมา จูงใจให้เกษตรกรเพิ่มการผลิต

โดย ข้าว มีผลผลิตเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 170 ทำให้ราคาข้าวในช่วงนี้ ลดต่ำลงกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งนโยบายการประกันรายได้เกษตรกร ช่วยทำให้เกษตรกรไม่ได้รับความเดือดร้อนจากการตกต่ำของราคามากนัก ส่วนยางพารามีราคาสูงมาก
เป็นประวัติการณ์ เนื่องจากความต้องการในตลาดมีมาก ในบางช่วงราคายางแผ่นดิบสูงขึ้นกว่า 180 บาทต่อกิโลกรัม แม้ว่าราคาได้อ่อนค่าลงในช่วงเดือนมีนาคม ด้านราคาปาล์มน้ำมันในไตรมาสนี้ จึงสูงเป็นประวัติการณ์เช่นเดียวกัน คือประมาณ 7.80 บาทต่อกิโลกรัม

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด