กรณ์ เผย พร้อมพัฒนาด้านเศรษฐกิจของไทย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า หากจะต้องการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน จะต้องมีการพัฒนาระบบการศึกษาที่ต้องได้รับการส่งเสริมให้มีความเข้มแข็ง พร้อมทั้ง พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและระบบขนส่ง รวมทั้ง พัฒนาประเทศให้เข้าถึงตลาดโลก และพัฒนาระบบความโปร่งใสในการแข่งขัน ซึ่งหากประเทศไทย ต้องการพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตต่อไปได้ จะต้องเร่งพัฒนาสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นโดยเร็ว พร้อมกันนี้ จะต้องมีการดูแลเศรษฐกิจให้เกิดเสถียรภาพรวมไปถึง ให้เกิดความสมดุล

นายกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สิ่งที่สำคัญในการพัฒนาประเทศนั้นเป็นการสร้างความโปร่งใส ด้วยการลดบทบาทของรัฐบาลให้น้อยลง แต่จะต้องมีหน่วยงานเข้ามาตรวจสอบอย่างองค์กรอิสระ ขึ้นมาตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ แทน ซึ่งรัฐบาลก็พร้อมผลักดันในส่วนนี้

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด