พลังงานไม่เร่งเสนอแผนสร้างโรงนิวเคลียร์

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

น.พ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า กระทรวงพลังงาน จะยังไม่เร่งเสนอแผนการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ให้คณะรัฐมนตรีชุดนี้พิจารณา โดยการทบทวนแผนพัฒนากำลัง การผลิตไฟฟ้าระยะ 20 ปี หรือ PDP 2010 ว่า จะนำพลังงานใดมาทดแทน อาทิ พลังงานลม น้ำ แสงอาทิตย์ ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน รวมทั้งการซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งหากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ หลังเกิดเหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ระเบิดในประเทศญี่ปุ่น ทำให้หลายฝ่ายกังวลในเรื่องความปลอดภัย ซึ่งเดิมแผน PDP กำหนดให้มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ จำนวน 5 โรง โรงละ 1,000 เมกะวัตต์ และเริ่มจ่ายไฟเข้า ระบบในปี 2563 ทั้งนี้การทบทวนแผน PDP อาจจะเสร็จไม่ทัน คณะรัฐมนตรีชุดนี้ แต่ไม่ใช่ปัญหา เพราะยังมีเวลาเตรียมการณ์อีก 10 ปี

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด