ชงตั้งกองทุนดูชุมชนรอบโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุพิน ปัญญามาก ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ กล่าวว่า ขณะนี้ทางสำนักงานการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ ได้เสนอผลการศึกษาเบื้องต้นกับกระทรวงพลังงานในการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม แต่กระทรวงพลังงานให้กลับมาศึกษาเพิ่มเติม ในเรื่องของการตั้งองค์กร และกฎหมายกำกับดูแล รวมทั้งการยอมรับของประชาชน ส่วนการศึกษาพื้นที่ขณะนี้ เหลือเพียง 5 แห่ง และสรุปเหลือ 3 แห่ง เพื่อเสนอต่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยจะต้องพิจารณาจากสภาภูมิศาสตร์ และการยอมรับของชุมชน

อย่างไรก็ตาม ในการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนได้มีการชี้แจงเรื่องการจัดตั้งกองทุนโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขึ้นมา เป็นการเฉพาะจากปัจจุบันที่มีการตั้งว่า กองทุนพัฒนารอบโรงไฟฟ้าอยู่แล้ว โดยเสนอให้มีการเก็บเงินเข้ากองทุนประมาณ 5 สตางค์ต่อหน่วย

นอกจากนี้ ยังเสนอให้มีการตั้งกองทุนดูแลความเสี่ยง เพื่อประกันความปลอดภัย และกองทุนประกอบอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด