พท.แนะกกต.ลดการลต.ล่วงหน้าเหลือ1วัน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.เกี่ยวกับการเลือกตั้งของคณะกรรมการเลือกตั้งหรือ กกต. จำนวน 3 ฉบับ ส.ส. ฝ่ายค้านส่วนใหญ่ ต่างยังแสดงความเป็นห่วงถึงเรื่องการออกระเบียบให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าของ กกต. โดย นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ส.ส.นครพนม พรรคเพื่อไทย เห็นว่า การเลือกตั้งล่วงหน้าสุ่มเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการทุจริตการเลือกตั้ง ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกัน กกต. ควรลดวันเลือกตั้งล่วงหน้าให้เหลือเพียง 1 วัน และทำทะเบียนผู้มีสิทธิ์การ
เลือกตั้งล่วงหน้าให้ชัดเจน

พร้อมกันนี้ ยังได้อภิปรายถึงกรณีการแบ่งเขตเลือกตั้งว่า อาจจะเป็นชนวนให้เกิดความชัดแย้งจึงอยากเรียกร้องให้ กกต. ดำเนินการอย่างยุติธรรม โดยยึดหลักเกณฑ์การแบ่งเขตการเลือกตั้ง ในปี 2548 เป็นหลัก พร้อมทั้งยังตั้งข้อสังเกต ในการแต่งตั้งโยกย้าย ผู้ว่าราชการจังหวัด ในช่วงที่ผ่านมาว่า เป็นไปเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อพรรคการเมือง จึงอยากเสนอให้ กกต. ทำเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ออกกฎกลางของ กกต. ขึ้นมา เพื่อดำเนินการลงโทษผู้ทุจริตการเลือกตั้ง โดยกำหนดบทลงโทษทางวินัยและอาญา โดยเฉพาะข้าราชการจะต้องถูกลงโทษหนักถึง 2 เท่า

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด