รมช.พณ.ประสานตร.สกัดมะนาวต่างด้าว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ตัวแทนเกษตรกรชมรมมะนาว แห่งประเทศไทย เข้าร้องเรียนต่อนายอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้ดำเนินคดีและลงโทษ ผู้ที่สนับสนุนให้มีการลักลอบนำเข้ามะนาวต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้าน มาทางภาคตะวันเฉียงเหนือ อาทิ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอุดรธานี เนื่องจากทำให้เกษตรกรที่ปลูกมะนาวได้รับความเดือดร้อน ราคาผลผลิตตกต่ำโดยนายอลงกรณ์ ระบุว่า ขณะนี้ได้มีการประสานงานไปทางอธิบดีกรมการค้าภายในและเจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้ดำเนินการสกัดกั้นการนำเข้ามะนาวต่างด้าวแล้ว รวมถึง จะเร่งดำเนินคดีต่อผู้ที่ลักลอบนำเข้ามะนาวต่างด้าวด้วย

เรื่องล่าสุดของหมวด การเมือง

ดูหมวด การเมือง ทั้งหมด