พณ. หวั่น เหตุลิเบีย กระทบการส่งออกไทย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึง ความวิตกกังวลในสถานการณ์ภายในของประเทศแถบตะวันออกกลาง และสถานการณ์แผ่นดินไหวในญี่ปุ่น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการค้าของไทย ว่า ได้กำชับให้กรมส่งเสริมการส่งออก สั่งการให้ทูตพาณิชย์ที่ประจำอยู่ในสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศทั่วโลก และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของกระทรวงพาณิชย์ (HTA) รายงานถึงสถานการณ์ผลกระทบสินค้าส่งออกของไทย และรีบเร่งเสนอมาตรการที่จะช่วยเหลือผู้ส่งออกไทย ที่ได้รับผลกระทบให้เร็วที่สุด โดยให้เข้าไปเจาะ
ถึงความต้องการสินค้าที่ประเทศนั้นๆ ว่า มีความต้องการใช้สินค้าประเภทใดเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคและบริโภค และสถานการณ์ในขณะนี้ ทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับสูงขึ้น

โดยระหว่างนี้ จะประเมินสถานการณ์ที่อาจกระทบต่อราคาน้ำมันอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะ ความรุนแรงในลิเบีย หากมีเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันอย่างมาก ก็จะมีผลต่อภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วย ซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์ได้เตรียมหาตลาดข้างเคียง เพื่อเปิดประตูสู่ตลาดตะวันออกกลาง พร้อมทั้งยังหาตลาดใหม่ เพื่อขยายตลาดส่งออกสินค้าไทยในเชิงรุกให้เพิ่มมากขึ้น