ก.แรงงาน รองรับตำแหน่ง แรงงานจากลิเบีย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุธรรม นทีทอง โฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผย กับสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. ผ่านเอ็มบีแชนแนล ถึงกรณี แรงงานไทยที่เดินทาง กลับมาจากประเทศลิเบีย 11,000 คน ว่า ทางกระทรวงฯ ได้เข้าไปช่วยเหลือ โดยเตรียมตำแหน่งงานรองรับ ทั้งตำแหน่งงานในประเทศ และตำแหน่งงานสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ เช่น ไต้หวัน 1,000 กว่าตำแหน่ง ตะวันออกกลาง อเมริกาเหนือ แอลจีเรีย ซึ่งเป็นลักษณะงานที่ใกล้เคียงกับที่เคยทำ โดยจะเดินทางไปประเทศใด สามารถแจ้งความจำนงเข้ามา โดยมี 2 กรณี คือ ผู้ที่ทำงานยังไม่ครบสัญญาจ้าง กับบริษัทจัดหางาน ทางกระทรวงฯ จะเป็นตัวแทนในการประสานกับทางบริษัทจัดหางาน ในการที่จะส่งแรงงานไปทำงานในตำแหน่ง
อื่น และในส่วนแรงงานที่ทำงานครบสัญญาจ้างแล้ว ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการติดต่อประสานเอง

อย่างไรก็ตาม ส่วนที่มีข่าวว่า มีแรงงานยังไม่ได้รับการคุ้มครองนั้น มีปัญหาเรื่องของข้อสัญญา ซึ่งบางแห่ง ในสัญญาระบุว่า หากแรงงานเดินทางกลับเองโดยยังไม่ครบสัญญาจ้าง ทางบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบ ซึ่ง ในกรณีภาวะสงครามเช่นนี้ ไม่มีระบุในสัญญา จึงเป็นช่องโหว่ที่จะต้องมีการหาแนวทางแก้ไขต่อไป และล่าสุด มีแรงานไทยในกรุงตริโปลี จำนวน 5 ราย ที่ต้องการเดินทางกลับประเทศ ทางกระทรวงแรงงานก็ได้ประสานกับกระทรวงการต่างประเทศ ให้ทำการช่วยเหลือแล้ว