พณ.หารือผู้ผลิตอาหารสัตว์ตรึงราคา

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางวัชรี วิมุกตายน อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ จะหารือกับผู้ผลิตอาหารสัตว์ เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปลาป่น เพื่อขอความร่วมมือตรึงราคาสินค้า เพราะที่ผ่านมาราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ปรับตัวสูงขึ้นมาก ซึ่งคาดว่าการตรึงราคาวัตถุดิบ จะทำให้ผู้เลี้ยงไก่ไข่ มีต้นทุนการผลิตลดลง และจะทำให้ราคาไข่ไก่หน้าฟาร์ม อยู่ที่ฟองละ 2.90-3.00 บาท ได้ในระยะหนึ่ง หากจะมีการปรับขึ้นราคาอีก กรมการค้าภายใน จะหารือกับผู้เลี้ยง และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถึงความจำเป็น และความเหมาะสมของการขึ้นราคา ซึ่งขณะนี้กระทรวงเกษตรฯ ได้ตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาต้นทุนการผลิตไข่ไก่ และไก่ไข่ เพื่อพิจารณาต้นทุนการผลิตที่แท้จริงแล้ว

ในขณะที่ตัวแทนเกษตรกร ยืนยัน คงราคาขายไข่ไก่คละหน้าฟาร์มที่ฟองละ 2.90-3.00 บาท แต่คงตรึงราคาได้เพียงระยะหนึ่งเท่านั้น หากแนวโน้มราสินค้าโภคภัณฑ์ และต้นทุนปรับเพิ่มขึ้น ก็จำเป็นต้องปรับราคาขายตามไปด้วย เพื่อให้เป็นไปตามกลไกทางการตลาด และไม่ให้ขาดทุน