การลงทุนในตลาดหุ้นวันนี้ต่างชาติซื้อ2พันล.

พอร์ตลงทุนตลาดหลักทรัพย์ฯ แยกตามประเภทนักลงทุน ณ วันที่ 22 มี.ค. 2554 (หน่วย: ล้านบาท)    นักลงทุน                     ซื้อ                   ขาย                  สุทธิ  สถาบัน                        3,036.52          2,909.83          126.69     บัญชีบล.                    3,564.94          3,626.65          -61.71     ต่างประเทศ                7,983.74          5,931.96          2,051.78    ในประเทศ                   16,040.79        18,157.55        -2,116.76      มูลค่าการซื้อขายรวม 30,625.99 ล้านบาท

เรื่องล่าสุดของหมวด เศรษฐกิจ

ดูหมวด เศรษฐกิจ ทั้งหมด