ธอส.ขึ้นดอกเบี้ย2ขาอีกร้อยละ0.15-0.35

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธอส. ปรับขึ้นดอกเบี้ยทั้งเงินกู้ เงินฝาก และตั๋วสัญญาใช้เงินอีกร้อยละ 0.15-0.35 ต่อปี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. นี้ เป็นต้นไป ส่งผลให้ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ และตั๋วสัญญาใช้เงินประเภท 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 2 ปี 3 ปี และ 5 ปี ปรับขึ้นเป็นร้อยละ 1.60 ร้อยละ 1.85 ร้อยละ 2.25 ร้อยละ2.85 ร้อยละ3.25 และร้อยละ 3.40 ตามลำดับ ส่วนเงินฝากประจำสินเคหะปรับขึ้นอีกร้อยละ 0.35 เป็นร้อยละ 2.25 ฝากครบ 2 ปี รับดอกเบี้ยเพิ่มอีกร้อยละ 1.00 พร้อมกันนี้ ยังได้ปรับดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับลูกค้ารายย่อยทั่วไป (เอ็มอาร์อาร์) อีกร้อยละ 0.25 เป็นร้อยละ 6.50